انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

majid.a


تاریخ عضویت
۴ مهر ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نداشتن تغيير فونت و سايز در اديتور آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. مشکل ورود به wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. ادامه مطلب هم داره تو وردپرس؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. نصب وردپرس رو هنوز نفهميدم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. مشكلاتم بعد از نصب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. نداشتن تغيير فونت و سايز در اديتور آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. ادامه مطلب هم داره تو وردپرس؟؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. نصب وردپرس رو هنوز نفهميدم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  4. مشكلاتم بعد از نصب آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.