انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

majid.a


تاریخ عضویت
۴ مهر ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نداشتن تغيير فونت و سايز در اديتور آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. مشکل ورود به wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. ادامه مطلب هم داره تو وردپرس؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. نصب وردپرس رو هنوز نفهميدم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. مشكلاتم بعد از نصب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. نداشتن تغيير فونت و سايز در اديتور آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. ادامه مطلب هم داره تو وردپرس؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. نصب وردپرس رو هنوز نفهميدم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. مشكلاتم بعد از نصب آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.