انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mehrshad


تاریخ عضویت
۲۳ بهمن ۱۳۸۶ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. یکی کمکم کنه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. پوسته ی جدید پاییز حتما ببینینش آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. پوشته جدید Forever Autumn آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. نظرتون در باره ی این پوسته چیه ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. درباره ی fa_IR آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. چطوری توی poedit مسیر بدم آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. wp-config درfa_IR آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. یکی منو کمک کنه........... آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. یکی کمکم کنه آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 2. پوسته ی جدید پاییز حتما ببینینش آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. پوشته جدید Forever Autumn آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. نظرتون در باره ی این پوسته چیه ؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. چطوری توی poedit مسیر بدم آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. درباره ی fa_IR آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. wp-config درfa_IR آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. یکی منو کمک کنه........... آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.