انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

proud


تاریخ عضویت
۱۴ دی ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. قرار دادن نوشته ها در سمت راست آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  2. گرفتن Rss از سایت های دیگر بدون ابزارک آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. پیغام خطا در هنگام وارد شدن به کنترل پنل مدیریت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. قرار دادن نوشته ها در سمت راست آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  2. پیغام خطا در هنگام وارد شدن به کنترل پنل مدیریت وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.