انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hassanlakaei


تاریخ عضویت
۱۲ مهر ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
1 سال, 9 ماه قبل (آفلاین)
علایق
شنا

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ایجاد یک سایت طراحی بنر آخرین پاسخ کاربر: ۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ارور صفحه سفید آخرین پاسخ کاربر: ۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. این گزینه چی باید قرار بدم آخرین پاسخ کاربر: ۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 4. افزونه با کلمه کلیدی دلخوا آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. افزونه آمارگیر برای وردپرس شبکه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. فراخوانی کاربرا از شبکه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. آدرس لینگ های عجیب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. قرار دادن منو دسته ها درتمام صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. پیدا کردن آیدی دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 10. انتقال از یک لینگ به لینگ دیگه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. افزونه لیندونی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 12. استفاده از قالب سایت های دیگه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 13. ارور در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 14. مشکل وبلاگدهی در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 15. عوض کردن گزینه های پیشخوان آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 16. تعقیر زبان آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. آموزش کامل کار با پنل مدیریت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 18. عوض کردن قالب در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 19. ارسال پیام به کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 20. قالب خبری آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. قراردادن کدوبگذردرقالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ایجاد یک سایت طراحی بنر آغازشده: ۱ سال پیش بدون پاسخ.
 2. ارور صفحه سفید آغازشده: ۱ سال پیش بدون پاسخ.
 3. این گزینه چی باید قرار بدم آغازشده: ۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۳ سال پیش.
 4. افزونه با کلمه کلیدی دلخوا آغازشده: ۴ سال پیش بدون پاسخ.
 5. پیدا کردن آیدی دسته ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 6. آموزش کامل کار با پنل مدیریت وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 7. فراخوانی کاربرا از شبکه آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 8. آدرس لینگ های عجیب آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 9. قرار دادن منو دسته ها درتمام صفحات آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. انتقال از یک لینگ به لینگ دیگه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 11. افزونه لیندونی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 12. استفاده از قالب سایت های دیگه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 13. ارور در سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 14. مشکل وبلاگدهی در وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 15. عوض کردن گزینه های پیشخوان آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 16. تعقیر زبان آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 17. عوض کردن قالب در وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 18. ارسال پیام به کاربران آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 19. قالب خبری آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 20. قراردادن کدوبگذردرقالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.