انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mlt2a


تاریخ عضویت
۱۵ مهر ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل جدی و کمک فوری در پلاگین xml sitemap generator آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل جدی با سایت لطفا دوستان سریعتر کمک کنید آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل فوق العاده بزرگ لطفا کمک و راهنمایی کنید آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. مشکل جدی با دیتابیس وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. مشکل جدی پس از انتقال سایت روی سرور دیگر ( راهنمایی فوری آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل جدی پس از انتقال سایت روی سروردیگر ( راهنمایی فوری آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل جدی و کمک فوری در پلاگین xml sitemap generator آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل جدی با سایت لطفا دوستان سریعتر کمک کنید آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. مشکل فوق العاده بزرگ لطفا کمک و راهنمایی کنید آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. مشکل جدی پس از انتقال سایت روی سروردیگر ( راهنمایی فوری آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. مشکل جدی با دیتابیس وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. مشکل جدی پس از انتقال سایت روی سرور دیگر ( راهنمایی فوری آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.