انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

12


تاریخ عضویت
۱۶ مهر ۱۳۹۱ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
8 سال, 7 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در پایگاه داده ها (کمک فوری) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ناقص موندن فارسی سازی یک پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. شما مجوز کافی برای دسترسی به‌این برگه را ندارید. آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. مشکل با افزونه u can post لطفا یکی کمک کنه... آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل با افزونه u can post لطفا یکی کمک کنه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. قالب صحیفه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. ادامه مطلب در پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. دانلود فیلم های آموزشی فارسی سازی قالب های وردپرس به رو آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. مشکل در اجرای اسلایدر سایت(لطفا یکی کمک کنه) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. مشکل در اجرای اسلایدر سایت(لطفا یکی کمک کنه) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 11. مشکل در اندازه تصویر در قالب_این دم عیدی یکی هم جواب مار آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. مشکل دراستفاده از اسلایدرخودقالب وتصاویربندانگشتی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. خسته شدم از بس دنبال حل این مشکل گشتم آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. مشکل در اپلود عکس(علامت سوال) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. آقا یکی به من کمک کنه..سرعت سایتم آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 17. قالب سایتم سرعت سایتمو آورده پایین...کمک..دلیلش? چیه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در پایگاه داده ها (کمک فوری) آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. ناقص موندن فارسی سازی یک پوسته آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 3. شما مجوز کافی برای دسترسی به‌این برگه را ندارید. آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. مشکل با افزونه u can post لطفا یکی کمک کنه... آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. مشکل با افزونه u can post لطفا یکی کمک کنه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. مشکل با افزونه u can post لطفا یکی کمک کنه آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 7. ادامه مطلب در پست آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. مشکل در اجرای اسلایدر سایت(لطفا یکی کمک کنه) آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. مشکل در اجرای اسلایدر سایت(لطفا یکی کمک کنه) آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. مشکل در اجرای اسلایدر سایت(لطفا یکی کمک کنه) آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 11. مشکل در اندازه تصویر در قالب_این دم عیدی یکی هم جواب مار آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 12. مشکل دراستفاده از اسلایدرخودقالب وتصاویربندانگشتی آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 13. آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 14. خسته شدم از بس دنبال حل این مشکل گشتم آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 15. مشکل در اپلود عکس(علامت سوال) آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 16. آقا یکی به من کمک کنه..سرعت سایتم آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 17. قالب سایتم سرعت سایتمو آورده پایین...کمک..دلیلش? چیه؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.