انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

homan2012


تاریخ عضویت
۲۰ مهر ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. صفحه ورود من اشتباه لینک میده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. صفحه ورود من اشتباه لینک میده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. ویرایشگر متن چرا نمیاد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. با هر بار نصب وردپرس یک خطا جدید میده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. صفحه ورود من اشتباه لینک میده آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. صفحه ورود من اشتباه لینک میده آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  3. ویرایشگر متن چرا نمیاد آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. با هر بار نصب وردپرس یک خطا جدید میده آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.