انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hrh


تاریخ عضویت
۵ اسفند ۱۳۸۶ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. آموزش فارسی کردن قالب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  2. مشکل در فارسی کردن وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. آموزش فارسی کردن قالب وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  2. مشکل در فارسی کردن وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.