انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

gsmmob


تاریخ عضویت
۵ بهمن ۱۳۸۸ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. خطای اتصال پایگاه داده آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. نصب در سرور ویندوز آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. مشکل با مترجم گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. چندتا سوال تازه کار وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. ایجاد تغییرات در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. خطای اتصال پایگاه داده آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. نصب در سرور ویندوز آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. مشکل با مترجم گوگل آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. چندتا سوال تازه کار وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  5. ایجاد تغییرات در قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.