انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

r.nafas


تاریخ عضویت
۶ بهمن ۱۳۸۸ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. اجازه ی ادیت پست ها به یوزر ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. چند مشکل بعد از فارسی سازی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. مشکل با sidebar آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. اجازه ی ادیت پست ها به یوزر ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. چند مشکل بعد از فارسی سازی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. مشکل با sidebar آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.