انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

r.nafas


تاریخ عضویت
۶ بهمن ۱۳۸۸ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. اجازه ی ادیت پست ها به یوزر ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. چند مشکل بعد از فارسی سازی آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. مشکل با sidebar آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. اجازه ی ادیت پست ها به یوزر ها آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. چند مشکل بعد از فارسی سازی آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  3. مشکل با sidebar آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.