انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

wiediesonne


تاریخ عضویت
۱۴ بهمن ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
ایران

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. پیشنهاد برای بهبود پاسخ‌دهی به کاربران وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. خطا در sitemap generator آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. دیدگاه‌های یک نوشته‌ی خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. تغییر اندازه‌ی فونت نوشته‌ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. مشکل در لینک برگه‌ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. معکوس کردن رنگ‌ها در پوسته‌ی pixel آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. حذف کدهای نظردهی بازدیدکنندگان آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. چند نشانی برای شناخت واژگان فارسی سره آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل با قالب Guzel Magazine 1.0 آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. خطا در sitemap generator آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. پیشنهاد برای بهبود پاسخ‌دهی به کاربران وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. تغییر اندازه‌ی فونت نوشته‌ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. دیدگاه‌های یک نوشته‌ی خاص آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل در لینک برگه‌ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. معکوس کردن رنگ‌ها در پوسته‌ی pixel آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 7. حذف کدهای نظردهی بازدیدکنندگان آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. چند نشانی برای شناخت واژگان فارسی سره آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.