انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aliwishstar


تاریخ عضویت
۱۵ اسفند ۱۳۸۶ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل با جتپک آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
  2. سؤال در مورد انقای يک نوشته،نتايج جستجو،تاييده نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. ۶ تا مشکل اساسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل با جتپک آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۲ سال پیش.
  2. سؤال در مورد انقای يک نوشته،نتايج جستجو،تاييده نوشته آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  3. ۶ تا مشکل اساسی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.