انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aliwishstar


تاریخ عضویت
۱۵ اسفند ۱۳۸۶ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل با جتپک آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
  2. سؤال در مورد انقای يک نوشته،نتايج جستجو،تاييده نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. ۶ تا مشکل اساسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل با جتپک آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۳ سال پیش.
  2. سؤال در مورد انقای يک نوشته،نتايج جستجو،تاييده نوشته آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. ۶ تا مشکل اساسی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.