انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aliwishstar


تاریخ عضویت
۱۵ اسفند ۱۳۸۶ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل با جتپک آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱ سال پیش
  2. سؤال در مورد انقای يک نوشته،نتايج جستجو،تاييده نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. ۶ تا مشکل اساسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل با جتپک آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱ سال پیش.
  2. سؤال در مورد انقای يک نوشته،نتايج جستجو،تاييده نوشته آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  3. ۶ تا مشکل اساسی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.