انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

oiviid


تاریخ عضویت
۱۶ بهمن ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
iran
پیشه
daneshju

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. لطفا کمک کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. درخواست يك افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. درخواست راهنمایی در مورد یک افزونه خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. لطفا راهنمایی کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. یک مشکل، لطفا کمک کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. درخواست قالب سایت insivia.com آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 8. در خواست فارسی سازی پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. لطفا کمک کنید آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. درخواست يك افزونه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. درخواست راهنمایی در مورد یک افزونه خاص آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 4. لطفا راهنمایی کنید آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. یک مشکل، لطفا کمک کنید آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. درخواست قالب سایت insivia.com آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.