انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

vahidk1990


تاریخ عضویت
۲۱ بهمن ۱۳۸۸ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. خطا در نصب پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. نحوه مشاهده قالبهای ورد پرس در کامپیوتر؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. آیا خودم می تونم پوسته طراحی کنم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. خطا در نصب پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. نحوه مشاهده قالبهای ورد پرس در کامپیوتر؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. آیا خودم می تونم پوسته طراحی کنم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.