انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

orbitnic


تاریخ عضویت
۲۲ بهمن ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تغییرات در ستون های قالب ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. پیش فرض آخرین ارسالی های مای بی بی ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. درخواست افزونه لایت باکس سالم ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. تغییر سایز اتوماتیک عکس ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل با زمینه های دلخواه ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. ایجاد برچسب اتوماتیک آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. درخواست ترجمه فارسی nextgen-gallery آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. زمنیه دلخواه ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. عنوان دلخواه بر روی عکس ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 11. قالبی برای سایت ورزشی ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. درخواست افزونه لایت باکس سالم ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. تغییرات در ستون های قالب ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. پیش فرض آخرین ارسالی های مای بی بی ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. مشکل با زمینه های دلخواه ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. تغییر سایز اتوماتیک عکس ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. درخواست ترجمه فارسی nextgen-gallery آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. ایجاد برچسب اتوماتیک آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. عنوان دلخواه بر روی عکس ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. زمنیه دلخواه ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. قالبی برای سایت ورزشی ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.