انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tez88


تاریخ عضویت
۱۶ آبان ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. بالا نیامدن عکس مطالب بعد از آپدیت به وردپرس 3.5 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل در پوسته فروشگاهی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. بالا نیامدن عکس مطالب بعد از آپدیت به وردپرس 3.5 آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  2. مشکل در پوسته فروشگاهی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.