انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

wowo


تاریخ عضویت
۱۸ آبان ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. درخواست طراح قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. یه قالب سفارشی می خوام اما با شرایط جالب ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. مرتبا از پنل وردپرسم خارج میشه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. یه قالب سفارشی می خوام اما با شرایط جالب ! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. مرتبا از پنل وردپرسم خارج میشه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.