انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

meysamk


تاریخ عضویت
۵ اسفند ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل پس از ارسال دیدگاه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. نشان دادن کارکتر (�) در پوسته ترجمه شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. مشکل پس از ارسال دیدگاه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. مشکل در هدر آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
  3. نشان دادن کارکتر (�) در پوسته ترجمه شده آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.