انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sgwgo


تاریخ عضویت
۱۲ اسفند ۱۳۸۸ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نیاز به به روزسانی افزونه wp-jalali آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  2. کمک در دستکاری قالب goodnews آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. کمک در دستکاری قالب goodnews آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. یک این ترجمه کنه ببینیم چی میگه باید خوب باشه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  5. بعد از ساختن برگه لینک مالبم خراب شد آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. کمک در دستکاری قالب goodnews آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. کمک در دستکاری قالب goodnews آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
  3. یک این ترجمه کنه ببینیم چی میگه باید خوب باشه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  4. بعد از ساختن برگه لینک مالبم خراب شد آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.