انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sgwgo


تاریخ عضویت
۱۲ اسفند ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نیاز به به روزسانی افزونه wp-jalali آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. کمک در دستکاری قالب goodnews آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. کمک در دستکاری قالب goodnews آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. یک این ترجمه کنه ببینیم چی میگه باید خوب باشه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  5. بعد از ساختن برگه لینک مالبم خراب شد آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. کمک در دستکاری قالب goodnews آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. کمک در دستکاری قالب goodnews آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  3. یک این ترجمه کنه ببینیم چی میگه باید خوب باشه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. بعد از ساختن برگه لینک مالبم خراب شد آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.