انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sitara


تاریخ عضویت
۱۲ آذر ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. در مورد برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. چرا بیشتر قالبها برا من ناقص کار میکنند؟(یک مبتدی) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. نوشتن بیش از یه مطلب در برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. راهنمایی برای چیدمان صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. فارسی کردن continue reading آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. نشان ندادن عکس ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. تغییر سایز slidshow آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. نشان ندادن عکس ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. نوشتن بیش از یه مطلب در برگه ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. در مورد برگه ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. راهنمایی برای چیدمان صفحه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. فارسی کردن continue reading آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. نشان ندادن عکس ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. تغییر سایز slidshow آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. نشان ندادن عکس ها آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.