انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

saghy


تاریخ عضویت
۹ فروردین ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
iran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. قابلیت انتخاب اخرین اخبار آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل تقویم جلالی با قالب های YOOTHEME آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. تغییر بعضی از نامها در پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. ارسال فایل بزرگ !!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. استفاده از شکلک در کامنت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. ساعت پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. افزونه فارسی : ایجاد فرم «تماس با ما» آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. کامنت برای برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 9. FATAL ERROR آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. قابلیت انتخاب اخرین اخبار آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل تقویم جلالی با قالب های YOOTHEME آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. ساعت پست ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. تغییر بعضی از نامها در پوسته آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. ارسال فایل بزرگ !!! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. کامنت برای برگه ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. FATAL ERROR آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.