انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aryamehraboon


تاریخ عضویت
۱۷ اسفند ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. سیستم وقت دهی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. اسلاید شو فول اسکرین آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل در افزونه ALO EasyMail Newsletter آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. ادامه مطلب در مطالب درون برگه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. ادامه مطلب در پست مطلب که در یک برگه خاص نمایش داده میشو آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. تلفیق wordpress و phpbb آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. مشکل در افزونه Post Notification آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل در افزونه featured content gallery آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. مشکل در گذاشتن چند پست در صفحه اول آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 11. مشکل با بزرگ کردن سایز نوشته ها(header 1,2,3) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. آیا میشود پهنا قالب ها رو تغییر داد؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در افزونه ALO EasyMail Newsletter آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. سیستم وقت دهی آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 3. تلفیق wordpress و phpbb آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. اسلاید شو فول اسکرین آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 5. ادامه مطلب در مطالب درون برگه آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 6. ادامه مطلب در پست مطلب که در یک برگه خاص نمایش داده میشو آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. مشکل در افزونه Post Notification آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 9. مشکل در افزونه featured content gallery آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. مشکل در گذاشتن چند پست در صفحه اول آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. مشکل با بزرگ کردن سایز نوشته ها(header 1,2,3) آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 12. آیا میشود پهنا قالب ها رو تغییر داد؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.