انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tamadonema


تاریخ عضویت
۲۴ آذر ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. چگونگی ایجاد یک صفحه اضافی؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. نمایش زیر دسته ها هنگام کلیک بر روی دسته اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. مشکل با آپلود عکس در وردپرس 3.6 آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. نمایش زیر دسته ها هنگام کلیک بر روی دسته اصلی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. چگونگی ایجاد یک صفحه اضافی؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. مشکل با آپلود عکس در وردپرس 3.6 آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.