انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

parsecoders


تاریخ عضویت
۲۳ اسفند ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. یک مشکل در ادامه مطلب در یک پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. افزونه ساخت منوي بازشونده آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. درخواست گالري عکس سالم آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. نظرسنجي wp-poll خرابه!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. افزونه نظرسنجي فارسي و چند افزونه ديگه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. یه مشکل در ارسال عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. نظرسنجي wp-poll خرابه!! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. یک مشکل در ادامه مطلب در یک پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. افزونه ساخت منوي بازشونده آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. درخواست گالري عکس سالم آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. افزونه نظرسنجي فارسي و چند افزونه ديگه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. یه مشکل در ارسال عکس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.