انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

qerenfil


تاریخ عضویت
۲۶ اسفند ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل فونت فارسی در وردپرس فارسی 2.9.2 آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  2. کمک !! وردپرس بدون علت وبلاگم را بسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل فونت فارسی در وردپرس فارسی 2.9.2 آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
  2. کمک !! وردپرس بدون علت وبلاگم را بسته آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.