انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

khazaie01


تاریخ عضویت
۲۷ اسفند ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. اعلان در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. نوشتن کد php در یک پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. افزونه چت روم؟؟؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. گذاشتن ‍پسورد برای نمایش سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. درخواست این پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. اعلان در سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. نوشتن کد php در یک پست آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. درخواست این پوسته آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.