انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

khazaie01


تاریخ عضویت
۲۷ اسفند ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. اعلان در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. نوشتن کد php در یک پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. افزونه چت روم؟؟؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. گذاشتن ‍پسورد برای نمایش سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. درخواست این پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. اعلان در سایت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  2. نوشتن کد php در یک پست آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  3. درخواست این پوسته آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.