انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

soroush68


تاریخ عضویت
۵ دی ۱۳۹۱ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با سایت مپ site map آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. به روز شدن سایت با استفاده از فید یک سایت دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. مشکل در ابزارک ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. کند لود شدن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. درخواست معرفی یه گالری عکس کوچک آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. به هم ریختگی کنترل پنل وردپرس بعد از نصب یک افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در ابزارک ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. مشکل با سایت مپ site map آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. به روز شدن سایت با استفاده از فید یک سایت دیگر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. کند لود شدن سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. درخواست معرفی یه گالری عکس کوچک آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. به هم ریختگی کنترل پنل وردپرس بعد از نصب یک افزونه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.