انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

soroush68


تاریخ عضویت
۵ دی ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با سایت مپ site map آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. به روز شدن سایت با استفاده از فید یک سایت دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. مشکل در ابزارک ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 4. کند لود شدن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. درخواست معرفی یه گالری عکس کوچک آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. به هم ریختگی کنترل پنل وردپرس بعد از نصب یک افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در ابزارک ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. مشکل با سایت مپ site map آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. به روز شدن سایت با استفاده از فید یک سایت دیگر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. کند لود شدن سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. درخواست معرفی یه گالری عکس کوچک آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. به هم ریختگی کنترل پنل وردپرس بعد از نصب یک افزونه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.