انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

esoi


تاریخ عضویت
۱۵ دی ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. عضو گیری چند سایت وردپرسی از یک url آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. عضو گیری چند سایت وردپرسی از یک url آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. اتصال دو وردپرس به یکدیگر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. عضو گیری چند سایت وردپرسی از یک url آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. چگونه صفحه مدیریتی کاربرانم را تغیر دهم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  6. درخواست تنظیمات ثابت پلاگین ها برای همه وبلاگها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. عضو گیری چند سایت وردپرسی از یک url آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  2. عضو گیری چند سایت وردپرسی از یک url آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. اتصال دو وردپرس به یکدیگر آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  4. عضو گیری چند سایت وردپرسی از یک url آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.