انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hamid2day


تاریخ عضویت
۷ فروردین ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. باگ در قالب فارسی gamecraft آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. در خواست افزونه اسلایدعکس مثه این سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل در آدرسی دهی سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. در خواست افزونه اسلایدعکس مثه این سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. مشکل در آدرسی دهی سایت آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.