انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

MASoroush


تاریخ عضویت
۹ فروردین ۱۳۸۹ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نمایش پستها به صورت افقی در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. در حال نصب افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. وبلاگ در برگه جدا از صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  4. مشكل در افزونه ي contact form 7 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  5. تنظيم پرميشن ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. وبلاگ در برگه جدا از صفحه اصلی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  2. در حال نصب افزونه آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
  3. تنظيم پرميشن ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.