انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

paraj


تاریخ عضویت
۱۱ فروردین ۱۳۸۹ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در سایت 404 آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 2. افزونه چگونه در سیستم نصب کنیم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 3. افزونه چگونه در سیستم نصب کنیم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ساخت فرم ( ثبت نام ...) آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 5. افزايش حجم بي مورد وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. مشکل در header سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 7. چگونه قالب جدید به سیستم اضافه کنیم آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چگونه قالب جدید به سیستم اضافه کنیم آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. مشکل در سایت 404 آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 3. افزونه چگونه در سیستم نصب کنیم؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 4. ساخت فرم ( ثبت نام ...) آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 5. افزونه چگونه در سیستم نصب کنیم؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 6. مشکل در header سایت آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.