انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mani222


تاریخ عضویت
۲۰ دی ۱۳۹۱ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزودن افزونه به عنوان ویژگی به پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. نیاز به همکاری برای کامل کردن یه پوسته ی بسیار زیبا آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکلی عجیب درباره ی پوسته ی Game Craft آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکلی عجیب درباره ی پوسته ی Game Craft آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. باز گرداندن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. باز گرداندن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. باز گرداندن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. آموزش: فعال کردن فهرست‌ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 9. طولانی شدن waiting for my site آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. افزودن افزونه به عنوان ویژگی به پوسته آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. نیاز به همکاری برای کامل کردن یه پوسته ی بسیار زیبا آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. مشکلی عجیب درباره ی پوسته ی Game Craft آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. مشکلی عجیب درباره ی پوسته ی Game Craft آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 5. باز گرداندن سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 6. باز گرداندن سایت آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 7. باز گرداندن سایت آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.