انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

delfaniha


تاریخ عضویت
۲۲ دی ۱۳۹۱ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ترو خدا کمک کنید سایتم باز نمیشه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. راه اندازی سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل در پوسته لطفا کمک کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در پوسته لطفا کمک کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در افزونه سایت مپ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل در بروز رسانی وردپرس و افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. قالبم به هم ریخته . . . آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل در نصب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در بروز رسانی وردپرس و افزونه ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. مشکل در نصب وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. ترو خدا کمک کنید سایتم باز نمیشه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. راه اندازی سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل در پوسته لطفا کمک کنید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. مشکل در پوسته لطفا کمک کنید آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 7. مشکل در افزونه سایت مپ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. قالبم به هم ریخته . . . آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.