انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

pesarironi


تاریخ عضویت
۷ بهمن ۱۳۹۱ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. سفید شدن صفحه wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. حذف لينك مديريت وبلاگ از قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  3. حذف لينك مديريت وبلاگ از قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. سفید شدن صفحه wp-admin آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. حذف لينك مديريت وبلاگ از قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  3. حذف لينك مديريت وبلاگ از قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.