انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

pesarironi


تاریخ عضویت
۷ بهمن ۱۳۹۱ (۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. سفید شدن صفحه wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
  2. حذف لينك مديريت وبلاگ از قالب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  3. حذف لينك مديريت وبلاگ از قالب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. سفید شدن صفحه wp-admin آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
  2. حذف لينك مديريت وبلاگ از قالب آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  3. حذف لينك مديريت وبلاگ از قالب آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.