انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

pesarironi


تاریخ عضویت
۷ بهمن ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. سفید شدن صفحه wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. حذف لينك مديريت وبلاگ از قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. حذف لينك مديريت وبلاگ از قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. سفید شدن صفحه wp-admin آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. حذف لينك مديريت وبلاگ از قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. حذف لينك مديريت وبلاگ از قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.