انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

alimooghashang


تاریخ عضویت
۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
isfahan
پیشه
student
علایق
computer

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. غیر فعال کردن revison آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  2. رمز گزاشتن روی مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  3. مشکل ارسال نشدن ایمیل آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. اضافه کردن تابع و ارر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل ارسال نشدن ایمیل آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. رمز گزاشتن روی مطالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  3. غیر فعال کردن revison آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  4. اضافه کردن تابع و ارر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.