انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

musicirooni


تاریخ عضویت
۱۵ بهمن ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
5 سال, 9 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. معرفی افزونه مخفی کردن مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل با غیر فعال کردن سنجاق پست ! آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل با پست دادن توسط نویسنده و مدیران آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در آدرس پیوندهای یکتا در مطالب جدید آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. ارور وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل در قسمت ارسال نطر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. مشکل جدی در باز شدن سایت !! لطفا راهنمایی کنید آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. مشکل جدی و کمک فوری در باز نشدن ادامه مطلب ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. مشکل جدی و کمک فوری در باز نشدن ادامه مطلب ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. معرفی افزونه مخفی کردن مطالب آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل با غیر فعال کردن سنجاق پست ! آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 3. مشکل با پست دادن توسط نویسنده و مدیران آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. مشکل در آدرس پیوندهای یکتا در مطالب جدید آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 5. ارور وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 6. مشکل در قسمت ارسال نطر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. مشکل جدی در باز شدن سایت !! لطفا راهنمایی کنید آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. مشکل جدی و کمک فوری در باز نشدن ادامه مطلب ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. مشکل جدی و کمک فوری در باز نشدن ادامه مطلب ها آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.