انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hno2005


تاریخ عضویت
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درخواست راهنمایی برای حل مشکلی در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. شما مجوز کافی برای دسترسی به‌این برگه را ندارید. آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. نحوه راه اندازی وردپرس مالتی یوزر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. سوال در مورد ایجاد تغییر در افزونه wp-postviews آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. درخواست افزونه برای اضافه کردن برچسب بعد از مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. مشکل با اضافه کردن افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. سوال بسیییییییییییار مهم مشکل با ورود به کتگوری ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. سوال در مورد اضافه کردن بخشی به قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. درخواست افزونه فید ریدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. سوال در مورد قالب فروشگاهی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. دو سوال در مورد cform آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. سوال در مورد cform آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. درخواست راهنمایی برای حل مشکلی در قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. شما مجوز کافی برای دسترسی به‌این برگه را ندارید. آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. نحوه راه اندازی وردپرس مالتی یوزر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. سوال در مورد ایجاد تغییر در افزونه wp-postviews آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. درخواست افزونه برای اضافه کردن برچسب بعد از مطالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. مشکل با اضافه کردن افزونه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. سوال بسیییییییییییار مهم مشکل با ورود به کتگوری ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. سوال در مورد اضافه کردن بخشی به قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. درخواست افزونه فید ریدر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. سوال در مورد قالب فروشگاهی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. دو سوال در مورد cform آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. سوال در مورد cform آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.