انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

jafar1374


تاریخ عضویت
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
قزوین
علایق
وردپرس

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. nofollow یا disallow کردن دسته بندی آری یا نه ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. بیشتر کردن تعداد مطالب در یک دسته خاص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. ایجاد مطالب به صورت ستونی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. ادامه مطلب و تاریخ فارسی در قالب ساخت آرتیستر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. برداشتن محدویت و اندازه آدرس یک مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. ویرایش تاریخ مطالب و بالا آوردن پست در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. ایجاد زمینه دلخواه با عناوین دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. کار نکردن افزونه های تغییر ساختار لینک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. افزونه اخبار بالا رونده برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. ایجاد یه ستون دیگه در بادی پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 11. ناقص بودن قالب فارسی در وردپرس زبان انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. Register Plus Redux آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 13. تنظيم كردن افزونه register plus آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 14. مشکل در نامتناسب بودن اندازه عکس در پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. افزودن کد فید برنر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 16. نصب نشدن وردپرس بعنوان پوشه در سایت اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. یعنی من هک شدم آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 18. قالب این سایت چیه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 19. نمیشه ادامه مطلب داشته باشه وردپرس؟؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 20. کوچک کردن فونت برچسب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 21. افزونه آمارگیر درست و حسابی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 22. افزونه نیازمندیهای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. nofollow یا disallow کردن دسته بندی آری یا نه ؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. بیشتر کردن تعداد مطالب در یک دسته خاص آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. ایجاد مطالب به صورت ستونی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. ادامه مطلب و تاریخ فارسی در قالب ساخت آرتیستر آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. برداشتن محدویت و اندازه آدرس یک مطلب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. ویرایش تاریخ مطالب و بالا آوردن پست در وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. ایجاد زمینه دلخواه با عناوین دلخواه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. کار نکردن افزونه های تغییر ساختار لینک آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. افزونه اخبار بالا رونده برای وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 10. ایجاد یه ستون دیگه در بادی پرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. ناقص بودن قالب فارسی در وردپرس زبان انگلیسی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 12. مشکل در نامتناسب بودن اندازه عکس در پست ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 13. افزونه نیازمندیهای وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. افزودن کد فید برنر آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 15. نصب نشدن وردپرس بعنوان پوشه در سایت اصلی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 16. قالب این سایت چیه؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 17. یعنی من هک شدم آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 18. افزونه آمارگیر درست و حسابی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.