انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

shemron90


تاریخ عضویت
۲۹ بهمن ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
خبری

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نمایش بیشترین بازدید در هفته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. افزونه تبادل لینک آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. وردپرس بروز رسانی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. باز کردن ادامه مطلب یا نوشته در صفحه جدید آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. افزونه Post Views آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. نوشته در برگه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. گالری عکس حرفه ای آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. افزونه آمار بیشترین بازدید آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. رفرش سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 10. آرشیو نظرسنجی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. افزونه نشان دادن یک دسته خاص آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 12. معرفی به الکسا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 13. افزنه نظرسنجی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 14. گزاشتن آیکوم در آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 15. ابزارک گم کردم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 16. طراحی سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 17. افزونه تبلیغات آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 18. تبلیغات نمتنم بگزارم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 19. تنظیمات اولیه قالب برگردانم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 20. بزرگ وکوچیک کردن آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 21. جابجای صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 22. قالب از روی هاست پاک کنم. آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 23. قالب نیوز ورلد 2 آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 24. بهم ریخن جای به جای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 25. کمک کنید بهم ریخته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 26. بهم ریخن جای به جای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. باز کردن ادامه مطلب یا نوشته در صفحه جدید آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. نمایش بیشترین بازدید در هفته آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. افزونه تبادل لینک آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. وردپرس بروز رسانی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. نوشته در برگه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. افزونه Post Views آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. گالری عکس حرفه ای آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 8. افزونه آمار بیشترین بازدید آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. رفرش سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. آرشیو نظرسنجی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 11. افزونه نشان دادن یک دسته خاص آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 12. معرفی به الکسا آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 13. افزنه نظرسنجی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 14. گزاشتن آیکوم در آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 15. قالب از روی هاست پاک کنم. آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 16. ابزارک گم کردم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 17. طراحی سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 18. افزونه تبلیغات آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 19. تبلیغات نمتنم بگزارم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 20. تنظیمات اولیه قالب برگردانم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 21. بزرگ وکوچیک کردن آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 22. جابجای صفحات آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 23. قالب نیوز ورلد 2 آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 24. بهم ریخن جای به جای سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 25. کمک کنید بهم ریخته آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 26. بهم ریخن جای به جای سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.