انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

amirtarah


تاریخ عضویت
۲ اسفند ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
tehran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. زیر شاخه کردن دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  2. آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. امکان مشاهده سایت و پنل مدیریت ورد پرس از بین رفته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. سایت و پنل مدیریتم بالا نمیاید کمک فوری آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. امکان مشاهده سایت و پنل مدیریت ورد پرس از بین رفته آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. سایت و پنل مدیریتم بالا نمیاید کمک فوری آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.