انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

babakchalaki


تاریخ عضویت
۸ اسفند ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در ارسال پست در برگه های دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. چطوری بفهمم ID برگه ها چیه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. مشکل در ورود به wp admin آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل در ارسال پست در برگه های دیگر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. چطوری بفهمم ID برگه ها چیه؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. مشکل در ورود به wp admin آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.