انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

reza1983


تاریخ عضویت
۱ فروردین ۱۳۹۲ (۹ سال)
آخرین فعالیت
7 سال, 4 ماه قبل (آفلاین)
موقعیت
admin

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چگونگی تغییر قسمتهایی از قالب دروردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. عدم نشان سایت ایجاد شده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. فایل style.css موجود نیست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. فایل style.css موجود نیست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. توضیحی درمورد اینکه دارای مشخصه‌های معتبر برای پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. خطا درنصب قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. چرا اکسترت نمیشه تو هاستم ؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل درنصب قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. این خطا یعنی چی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. چرا نصب نمیشه ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. چرا درسربرگ تغییرات دیده نمیشه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. ایجاد عنوان زیر هیدر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. ایجاد عنوان زیر هیدر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. ایجاد عنوان زیر هیدر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. طریقه نصب لوگو در وبسایت چگونه است؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چگونگی تغییر قسمتهایی از قالب دروردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. عدم نشان سایت ایجاد شده آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. فایل style.css موجود نیست آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. فایل style.css موجود نیست آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل درنصب قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. توضیحی درمورد اینکه دارای مشخصه‌های معتبر برای پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. خطا درنصب قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. چرا اکسترت نمیشه تو هاستم ؟؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. این خطا یعنی چی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. چرا درسربرگ تغییرات دیده نمیشه؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. چرا نصب نمیشه ؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. ایجاد عنوان زیر هیدر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. ایجاد عنوان زیر هیدر آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 14. ایجاد عنوان زیر هیدر آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.