انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

reza1983


تاریخ عضویت
۱ فروردین ۱۳۹۲ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
8 سال, 6 ماه قبل (آفلاین)
موقعیت
admin

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چگونگی تغییر قسمتهایی از قالب دروردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. عدم نشان سایت ایجاد شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. فایل style.css موجود نیست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. فایل style.css موجود نیست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. توضیحی درمورد اینکه دارای مشخصه‌های معتبر برای پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. خطا درنصب قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. چرا اکسترت نمیشه تو هاستم ؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل درنصب قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. این خطا یعنی چی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. چرا نصب نمیشه ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 11. چرا درسربرگ تغییرات دیده نمیشه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. ایجاد عنوان زیر هیدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 13. ایجاد عنوان زیر هیدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. ایجاد عنوان زیر هیدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. طریقه نصب لوگو در وبسایت چگونه است؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چگونگی تغییر قسمتهایی از قالب دروردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. عدم نشان سایت ایجاد شده آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. فایل style.css موجود نیست آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 4. فایل style.css موجود نیست آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل درنصب قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. توضیحی درمورد اینکه دارای مشخصه‌های معتبر برای پوسته آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. خطا درنصب قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. چرا اکسترت نمیشه تو هاستم ؟؟؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. این خطا یعنی چی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. چرا درسربرگ تغییرات دیده نمیشه؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. چرا نصب نمیشه ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 12. ایجاد عنوان زیر هیدر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 13. ایجاد عنوان زیر هیدر آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 14. ایجاد عنوان زیر هیدر آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.