انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Moh@Mm@D


تاریخ عضویت
۸ فروردین ۱۳۹۲ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. پشت زمینه /بک گراند ثابت (مهم) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. تغییر تنظیمات پیش فرض افزونه آمارگیر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. سئو خفن آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. پاک کردن نظرات قبلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. حذف منوی Home از پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. تغیر نام پوشه های وردپرس(مهم) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. تغیر نام پوشه های وردپرس(مهم) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. پیشخوان آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. پشت زمینه /بک گراند ثابت (مهم) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. سئو خفن آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. تغیر نام پوشه های وردپرس(مهم) آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. تغیر نام پوشه های وردپرس(مهم) آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.