انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

SHOKRE


تاریخ عضویت
۹ فروردین ۱۳۹۲ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
بوکان

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. فارسی سازی افزونه CM Answers آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. فارسی سازی افزونه CM Answers آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. فارسی سازی افزونه CM Answers آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. افزونه پرسش و پاسخ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. مشکل درورودبه پنل مدیریت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل درورودبه پنل مدیریت وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. فارسی سازی افزونه CM Answers آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. فارسی سازی افزونه CM Answers آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  4. فارسی سازی افزونه CM Answers آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.