انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hadisabbagh


تاریخ عضویت
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ (۱۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. ایجاد فایل های ناخواسته در ریشه وردپرس با نام core آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
  2. بعضی از خوانندگان پست‌های جدید را نمی‌بینند+آراس‌اس آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. بعضی از خوانندگان پست‌های جدید را نمی‌بینند+آراس‌اس آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.