انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

pouyan66


تاریخ عضویت
۲۵ خرداد ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. به دلیل داشتن خطای جدی افزونه فعال نشد ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. قسمت مدیریت باز نمیشه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  3. مشکل با تگ های فارسی در گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  4. انتقال کاربران از نیوک به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. به دلیل داشتن خطای جدی افزونه فعال نشد ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. مشکل با تگ های فارسی در گوگل آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  3. قسمت مدیریت باز نمیشه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.