انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

azzurri2


تاریخ عضویت
۱۲ فروردین ۱۳۹۲ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه Simple Taxonomies آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. اشکال در گوگل بعد از انتقال به دامین جدید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل با Google_Translator آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. 502 Bad Gateway آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل با MobilePress آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. ایمیل های ose firewall آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. راهنمایی برای افزونهJW Player آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. اورلود شدید و فشار روی هاست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. فشار به سرور بدلیل استفاده از پیوند یکتای نام پست [کمک ک آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. افزونه Lightbox Plus آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. W3 Total Cache يا wp -super-cache آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. دسته بندی دیدگاههای یک پست در چندین صفجه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. افزونه Simple Taxonomies آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل با Google_Translator آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. 502 Bad Gateway آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل با MobilePress آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. ایمیل های ose firewall آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. اورلود شدید و فشار روی هاست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. W3 Total Cache يا wp -super-cache آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. دسته بندی دیدگاههای یک پست در چندین صفجه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.