انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

petti


تاریخ عضویت
۴ خرداد ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نوشتن کد در ادیتور آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. ثبت اتوماتیک لینک در دلیشز آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. آپلود عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. یک نمونه گالری عکس ایجاد شده در وردپرس 2.5 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. category آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل سایت وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. وردپرس هم شده اعصاب خوردي !!...كمك لطفا آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. مولتی بلاگ وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 9. قالب خبرگذاری آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 10. بهتر ایندکس شدن در موتورهای جستجو آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. نوشتن کد در ادیتور آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. ثبت اتوماتیک لینک در دلیشز آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. آپلود عکس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. category آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. مشکل سایت وردپرس فارسی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.