انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

meysam220


تاریخ عضویت
۱۴ تیر ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
2 سال, 12 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. سوال : تعداد نظرات یک دسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. سوال : قرار دادن نظری وجود ندارد در قسمت نظرات ؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. سوال : قرار دادن نظری وجود ندارد در قسمت نظرات ؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. سوال : قرار دادن نظری وجود ندارد در قسمت نظرات ؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. سوال : تعداد کاربرات عضو امروز آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. انتقال به صفحه ای دیگر بعد از ارسال کامنت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. سوال : پیش نمایش از یک سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. بادی پرس و وردپرس { کمک } آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. نمایش مطالب یه دسته به جز اخرین پست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. ویرایش منوی بالای بادی پرس { کمک} آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. می خوام ارشیو دسته هام این شکلی باشه [ کمک ] آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. کاربران ویژه یا v.i.p {کمک} آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. تغییر متن به شکل سایت تبیان {کمک} آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. نمایش تعداد مطالب یک دسته یه صورتی دیگر {کمک} آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 17. درج مطلب سایتهای دیگران توسط rss و یک زمینه ی دلخواه {کمک} آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. مطالب تصادفی یک دسته خاص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 19. پیوند یکتا متفاوت برای هر دسته ( کمک) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. نمایش مطالب اول,2,3,4,5 سایت با 5 کد {کمک فوری} آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. سوال : ساخت صفحه ارسال کامنت به شکل زیر یا تماس با آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 22. سوال : عدم نمایش توضیحات صفحه اول در ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. سوال : تعداد نظرات یک دسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. سوال : قرار دادن نظری وجود ندارد در قسمت نظرات ؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. سوال : قرار دادن نظری وجود ندارد در قسمت نظرات ؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. سوال : قرار دادن نظری وجود ندارد در قسمت نظرات ؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 7. سوال : تعداد کاربرات عضو امروز آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 8. انتقال به صفحه ای دیگر بعد از ارسال کامنت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. سوال : پیش نمایش از یک سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. بادی پرس و وردپرس { کمک } آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. نمایش مطالب یه دسته به جز اخرین پست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. ویرایش منوی بالای بادی پرس { کمک} آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. می خوام ارشیو دسته هام این شکلی باشه [ کمک ] آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. کاربران ویژه یا v.i.p {کمک} آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 15. تغییر متن به شکل سایت تبیان {کمک} آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 16. نمایش تعداد مطالب یک دسته یه صورتی دیگر {کمک} آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 17. درج مطلب سایتهای دیگران توسط rss و یک زمینه ی دلخواه {کمک} آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 18. مطالب تصادفی یک دسته خاص آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 19. پیوند یکتا متفاوت برای هر دسته ( کمک) آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 20. نمایش مطالب اول,2,3,4,5 سایت با 5 کد {کمک فوری} آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 21. سوال : ساخت صفحه ارسال کامنت به شکل زیر یا تماس با آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 22. سوال : عدم نمایش توضیحات صفحه اول در ادامه مطلب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.