انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Mohammad-Amiri


تاریخ عضویت
۱۵ خرداد ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نمایش عکس های آپلود شده در در صفحه اول با NextGEN آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. درست کردن widget آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. ویدجت ها در قالب هایی سه ستونه ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. چرا وردپرس من ویرایش آدرس صفحه نداره ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. فراخوانی توابع ورد‍پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. افزونه ای برای نمایش تمام پست ها ارسال شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. توابع تاریخ شمسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. تابعی برای نشان دادن تعداد پست ها در صفحه اول آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 9. نمایش دهنده تعداد نظرات ، پست ها و لینک ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. افزونه ای برای نمایش تمام پست ها ارسال شده آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. نمایش عکس های آپلود شده در در صفحه اول با NextGEN آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. نمایش دهنده تعداد نظرات ، پست ها و لینک ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. درست کردن widget آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. ویدجت ها در قالب هایی سه ستونه ! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. چرا وردپرس من ویرایش آدرس صفحه نداره ؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. تابعی برای نشان دادن تعداد پست ها در صفحه اول آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.